Karolina Laszuk - Psycholodzy Online
Czego szukasz?
Zadzwoń: +48 577 003 838

Karolina Laszuk

Karolina Laszuk

 • Position :
  Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej.Konsultacje wychowawcze i wsparcie psychologiczne dla rodziców,Interwencję kryzysową dla dorosłych, młodzieży i dzieci, Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim

Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej

Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej.

Języki:

Doświadczenie:

 • Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuowałam kształcenie na studiach podyplomowych z Zakresu: Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Oligofrenopedagogiki i Przygotowania Pedagogicznego
 • Odbyłam też kurs: Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej
 • Ponadto nieustannie się szkolę i uczestniczę w licznych kursach oraz konferencjach aby poszerzać i aktualizować swoją wiedzę
 • Obecnie pracuję w Niepublicznym Przedszkolu, gdzie prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczne oraz terapię Integracji Sensorycznej dla dzieci, obserwuję i diagnozuję podopiecznych, udzielam konsultacji wychowawczych nauczycielom i rodzicom, szkolę kadrę Pedagogiczną, organizuję warsztaty przygotowujące rodziców do wychowania przedszkolnego ich dzieci, oraz zajęcia dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole
 • Pracowałam również w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, prowadząc terapię psychologiczną uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz udzielałam tam wsparcia psychologicznego i konsultacji wychowawczych rodzicom.
 • Doświadczenie zdobywałam w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Piastowie, jak też pracując z uzależnioną młodzieżą, licealistami i gimnazjalistami zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Oferuję:

 • Konsultacje wychowawcze i wsparcie psychologiczne dla rodziców,
 • Konsultacje i pracę indywidualną z młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym,
 • Interwencję kryzysową dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
 • Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.